ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/02/02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ BABA, Ayako

องค์กรที่สังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน