ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

รองอธิการบดี มาซาโกะ ยามางิชิ

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Regional Planning Course, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
Course in Educational Science, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับความต้องการอาศัยอยู่และการประเมินผู้พักอาศัย

กลับสู่ด้านบน