ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/04/19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคิโกะ โคมุระ

องค์กรที่สังกัด โรงพยาบาลในสังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Cancer Medicine, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน