ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

ศาสตราจารย์ เคย์สุเกะ ฟุคุชิ

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ การดูดซับ, โมเด็ลลิงค์พื้นผิวของสารประกอบเชิงซ้อน, เหมืองวิทยาเชิงสิ่งแวดล้อม

鉱物への溶質吸着挙動の予測

環境鉱物学的手法による環境復元

自然に学ぶ環境浄化材料の開発

กลับสู่ด้านบน