ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/31

รองศาสตราจารย์ ทาคาฮิโระ คาโต้

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การให้การศึกษาแก่อาจารย์, คาลิคิวลัม, การเรียนในชั้นเรียน, การเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานจริง

การพัฒนาคาลิคิวลัม และการศึกษากรรมวิธีในสถานศึกษาแต่ละชนิด

การพัฒนากรรมวิธีการช่วยเหลือเชิงอิทธิพลในขั้นตอนการพัฒนาคาลิคิวลัมโดยกลุ่มอาจารย์

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างศักยภาพเชิงวิชาการในสถานศึกษา ที่มีการศึกษาที่ให้ “การเรียนรู้แบบรวบยอด” เป็นศูนย์กลาง

กลับสู่ด้านบน