ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/20

รองศาสตราจารย์ ทาคาฮิโระ คาโต้

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Advanced Professional Development in Teacher Education, Graduate School of Professional Development in Teacher Education
สาขาวิชา School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การให้การศึกษาแก่อาจารย์, คาลิคิวลัม, การเรียนในชั้นเรียน, การเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานจริง

การพัฒนาคาลิคิวลัม และการศึกษากรรมวิธีในสถานศึกษาแต่ละชนิด

การพัฒนากรรมวิธีการช่วยเหลือเชิงอิทธิพลในขั้นตอนการพัฒนาคาลิคิวลัมโดยกลุ่มอาจารย์

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างศักยภาพเชิงวิชาการในสถานศึกษา ที่มีการศึกษาที่ให้ “การเรียนรู้แบบรวบยอด” เป็นศูนย์กลาง

กลับสู่ด้านบน