ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/13

ศาสตราจารย์ โนโซมุ เอโต้

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Art Education, Graduate School of Education
สาขาวิชา Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การแกะสลัก, การแกะและปั้น, modeling

การค้นคว้าวิจัยการทำงานประติมากรรม

การค้นคว้าวิจัยเกี่ยกับปัจจัยที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปของงานประติมากรรม

กลับสู่ด้านบน