ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/26

ศาสตราจารย์ ทาคุ ยามาโมโตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
American-British Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ R.L.สตีเวนซัน, วรรณคดี มหาสมุทรแปซิฟิคใต้, การวิจารณ์โพสท์โคโลเนียลิซึม

การวิจารณ์ผลงานของ R.L.Stevenson

งานวรรณกรรมสันติร่วมสมัย

การศึกษาภาษาอังกฤษ

กลับสู่ด้านบน