ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/02/15

ศาสตราจารย์ ทาคุ ยามาโมโตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of English Education, Graduate School of Education
สาขาวิชา Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
American-British Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ R.L.สตีเวนซัน, วรรณคดี มหาสมุทรแปซิฟิคใต้, การวิจารณ์โพสท์โคโลเนียลิซึม

การวิจารณ์ผลงานของ R.L.Stevenson

งานวรรณกรรมสันติร่วมสมัย

การศึกษาภาษาอังกฤษ

กลับสู่ด้านบน