ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/02/15

ศาสตราจารย์ มาซาอากิ โอมูระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Art Education, Graduate School of Education
สาขาวิชา Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวาดภาพ, ภาพสีน้ำมัน, ภาพสีผสม

ภาพสีผสมกฎหมาย

ประวัติศาสตร์เทคนิกการวาดภาพและวิชาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

การวาดภาพ

กลับสู่ด้านบน