ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/04/28

ศาสตราจารย์ โนบุโอะ ซุซูกิ

องค์กรที่สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันฑิตวิทยาลัย Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Aquatic Biology and Environmental Science, School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ โรคสันดาปแคลเซียม, โรคสันดาปกระดูก, แรงดึงดูด, แรงดึงดูดระดับไมโคร

โครงสร้างและผลทางชีวภาพของแคลซิโทนินในสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์จำพวกปลา)

ผลกระทบที่มีต่อฟิสิกส์เชิงการกระตุ้นและสสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการสันดาปของกระดูก: การวิเคราะห์โดยการใช้ระบบเพาะเลี้ยงเกล็ดปลา

ผลของโลหะหนักและสารเคมีที่รบกวนการคัดหลั่งภายในของฮอร์โมนที่มีต่อการสันดาปของกระดูก

กลับสู่ด้านบน