ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/07/18

ศาสตราจารย์ นาโอโกะ เทระซาว่า

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Health and Sport Science Course, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
Environmental Coexistence Course, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาที่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร, โภชนาศาสตร์

กลับสู่ด้านบน