ข้ามไปที่เนื้อหา

Array

สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน

ค้นพบ57 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

<<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้   1   2   3   4   5   6  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
21 SHIMI, Takeshi สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน รองศาสตราจารย์พิเศษ
22 CHAFAI, Djamel Eddine สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
23 SUMIKAMA, Takashi สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
24 SUMINO, Ayumi สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25 SUN, LINHAO สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
26 TAKAHASHI, Yasufumi สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน อาจารย์พิเศษ
27 DAS, Tamoghna สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
28 ZHANG, Yanjun สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน รองศาสตราจารย์พิเศษ
29 CHENG, Xiao Xiao สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
30 TUO, Dehui สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

<<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้   1   2   3   4   5   6  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>

กลับสู่ด้านบน