ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/05/30

รองศาสตราจารย์ ฮิโรฮิโตะ ยามาซากิ

องค์กรที่สังกัด โรงพยาบาลในสังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Science, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฉีดดอเนอร์ลิมโฟไซท์เข้าไปในร่างกาย, การทำให้โลหิตจางที่เกิดจากการไม่เจริญตามธรรมชาติกลับคืนมาเป็นปกติ

การรักษาการเกิดซ้ำการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะโดยการฉีดดอเนอร์ลิมโฟไซท์เข้าไปในร่างกาย

การค้นหาลักษณะเฉพาะอาการของโรคและการรักษาการในทำให้โลหิตจางที่เกิดจากการไม่เจริญตามธรรมชาติกลับคืนมาเป็นปกติ

กลับสู่ด้านบน