ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/04/04

รองศาสตราจารย์ ทาคาฮิโระ คิมูระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา The Course of Public Law and Policy Studies, School of Law, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ นโยบายสาธารณะของรัฐ

ความเกี่ยวโยงกันของการจืดจางเชิงการเมือง และเชิงสังคม

กลับสู่ด้านบน