ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/04/22

ศาสตราจารย์ มิตซึโนริ ฮอนดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Applied Chemistry, School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาเคมีอินทรีย์สังเคราะห์, การสังเคราะห์แบบอสมมาตร, วิชาเคมีโลหะอินทรีย์

การออกแบบสารประกอบอินทรีย์ที่มี carbon chain ที่มี asymmetric center ที่ต่อเนื่องกัน

不斉中心が連続した炭素鎖をもつ有機化合物の設計

การออกแบบสารประกอบอินทรีย์ที่มีการเรียงแบบ geometric distribution ที่มีลักษณะเฉพาะตัว

特定の幾何配置をもつ有機化合物の設計

อินทรีย์การสังเคราะห์ที่ประยุกต์ใช้การสังเคราะห์ fluorous

フルオラス合成を利用した有機合成

新規イオン液体の創製

ポリフェノール類の合成と抗酸化機構の解明

กลับสู่ด้านบน