ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/03/31

ศาสตราจารย์ มาซาอากิ โอมูระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวาดภาพ, ภาพสีน้ำมัน, ภาพสีผสม

ภาพสีผสมกฎหมาย

ประวัติศาสตร์เทคนิกการวาดภาพและวิชาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

การวาดภาพ

กลับสู่ด้านบน