ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคียวโกะ นางาตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การรักษาพยาบาลโรคระบบประสาท, โรคซึมเศร้า

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการกลับเข้าสู่สังคมของผู้มีอาการขาดสารอาหารแบบรวม

กลับสู่ด้านบน