ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/06/22

ศาสตราจารย์ ฮิโรชิ ฮาเซงาว่า

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ บริเวณที่เป็นน้ำ, การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม, วงจรธรรมชาติ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของธาตุอาหารรองในบริเวณที่เป็นน้ำ

การพัฒนาเทคโนโลยีปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ประยุกต์ใช้วงจรธรรมชาติ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับ overabundance of nutrients และการหมุนเวียนในสิ่งแวดล้อมของน้ำ

กลับสู่ด้านบน