ข้ามไปที่เนื้อหา
  • หน้าแรก
  • ตารางแสดงโดยแบ่งตามสาขาการศึกษา

Array

ค้นพบ32 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

<<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้   1   2   3   4  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
11 ยูจิ คุวามูระ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ อ๊อพโตอิเล็กโทรนิกส์ และควอนตัมอิเล็กโทรนิกส์
12 SHOJI, Yasuhiro รองศาสตราจารย์
13 ยาสุโนริ ทานากะ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร ศาสตราจารย์ การเหนี่ยวนำเทอร์มัลพลาสมา, หัวเทียนตัวจุดระเบิดกระแสไฟฟ้าสูง, การวิเคราะห์ค่าตัวเลขอิเล็คโตรแม็กเนติกเทอร์มัลพลาสมา
14 คาซุยะ โทเงะ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร ศาสตราจารย์ ค่าการกระจายตัว, ทฤษฎีฟังก์ชัน
15 TODO, Yuki สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์
16 โนริโอะ โทคุดะ Nanomaterials Research Institute ศาสตราจารย์ กึ่งตัวนำ, วัสดุแผ่นฟิล์มบาง, โครงสร้างขนาดนาโน
17 NAKANO, Yusuke สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ฮิเดทาคะ นัมโบะ รองศาสตราจารย์ ระบบการผลิต, หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง
19 ทาเคชิ ฟุคุมะ สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน ศาสตราจารย์ นาโนชีววิทยา, นาโนเทคโนโลยี, กล้องจุลทัศน์พลังงานระหว่างอะตอม, การวัดแบบโมเลกุลเดี่ยว
20 ฮิโรชิ ฟุจิซากิ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ Pseudo-random digits, Chaos, CDMA (รหัสแบ่งแยกเป็นการเชื่อมต่อหลายทาง)

<<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้   1   2   3   4  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>

กลับสู่ด้านบน