ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/02/15

รองศาสตราจารย์ อาซุมิ อิชิซากิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Environmental Science, Graduate School of Medical Scienc
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวรัสวิทยา

สถานการณ์ปัจจุบันของการต้านยา HI-1 ของเวียดนาม

กลับสู่ด้านบน