ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

ศาสตราจารย์ ชิซูโกะ โอโมเทะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชารักษาพยาบาลในส่วนภูมิภาค, การป้องกันผู้สูงอายุไม่ให้ถูกทำร้ายและการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทำร้าย, การช่วยเหลือด้านสุขภาพในขณะอุบัติภัย, การเลี้ยงดูการป้องกัน

กลับสู่ด้านบน