ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/04/19

ศาสตราจารย์ โนโบรุ ฟูจิโนะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ อาการกล้ามเนื้อหัวใจที่ขยายตัวหรือโตเกินไป

การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมอาการกล้ามเนื้อหัวใจที่ขยายตัวหรือโตเกินไป

กลับสู่ด้านบน