ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/06/20

ศาสตราจารย์ เอริโกะ โมริชิตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ อาการลิ่มเลือด, การแข็งตัวผิดปกติที่ติดตัวมาแต่กำเนิด, แอนตี้กลุ่มอาการแอนตี้ฟอสโฟลิปิด, DIC, สาเหตุของลิ่มเลือดที่ติดตัวมาแต่กำเนิด,  

การวิเคราะห์อาการของโรคความผิดปกติอาการการแข็งตัวที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

ผลของตัวต่อต้านลิ่มเลือดของเฮมออกซิจีเนส -1 (HO-1) ซึ่งเป็นตัวเอนไซม์สลายโปรตีนในโลหิต

ขั้นตอนกลไกการสร้างลิ่มเลือดในโรคเส้นโลหิตตีบตัน

กลับสู่ด้านบน