ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/06/19

ศาสตราจารย์ เคย์โกะ ทาซากิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การศึกษาโรคเบาหวาน, ผู้ให้การรักษาพยาบาล, สไตล์การศึกษา, กรรมวิธีการเอาใจใส่ดูแล

ยุทธศาสตร์การยกระดับทักษะของพยาบาลที่ช่วยส่งเสริมทีมรักษาโรคเบาหวาน

สไตล์การศึกษาของการนักพยาบาลในการศึกษาโรคเบาหวาน

กลับสู่ด้านบน