ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คาโยะ สุกิทานิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การทำให้ระบบประสาทส่วนกลางกลับคืนมาเป็นปกติ, คุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรีย

การปรับปรุงให้วิธีการวินิจฉัยดีขึ้น

กลไกการแอ็คติเวตโมเลกุลระบบประสาทส่วนกลางให้กลับคืนมาเป็นปกติ และการประยุกต์ใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรีย, คุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรีย

กลับสู่ด้านบน