ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/27

รองศาสตราจารย์ ริเอะ นากานุมะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Phamaceutical Science
Division of Neuroscience, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพัฒนาใบสอบถามและสำรวจความถี่การบริโภคอาหารสำหรับแรงงานคนบราซิเลียนเชื้อสายญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

กลับสู่ด้านบน