ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/04/01

ศาสตราจารย์ ไฮโกะ บิทท์แมน

องค์กรที่สังกัด International Research Center for Japan Studies
บันฑิตวิทยาลัย Division of International Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ในเชิงปรัชญาของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว วัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน

ประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและแนวคิด

กลับสู่ด้านบน