ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/13

ศาสตราจารย์ มาซาโอะ ฮอนดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวรัสตับอักเสบแบบ C, เซลล์ตับมะเร็ง, การวิเคราะห์การแสดงออกทางพันธุกรรม

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบ

ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์มะเร็งตับ

กลับสู่ด้านบน