ข้ามไปที่เนื้อหา

Array

ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก

ค้นพบ10 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
1 IKEDA, Takashi ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก รองศาสตราจารย์
2 UEDA, Minehisa ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
3 TANAKA, Sanae ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
4 TSUJI, Chiharu ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
5 HASEGAWA, Chiaki ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
6 HIROSAWA, Tetsu ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก รองศาสตราจารย์
7 FUJITA, Kyouta ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก รองศาสตราจารย์พิเศษ
8 MISAKA, Yoshihiro ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก ผู้ช่วยนักวิจัย
9 MORISE, Hirofumi ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก อาจารย์พิเศษ
10 ชิเงรุ โทโคยามะ ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก ศาสตราจารย์ วิชาเคมีที่ว่าด้วยระบบประสาท และเภสัชวิทยาที่ว่าด้วยระบบประสาท

กลับสู่ด้านบน