ข้ามไปที่เนื้อหา

Array

The Frontier Institute of Tourism Sciences

ค้นพบ4 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
1 OSERA, Ryo The Frontier Institute of Tourism Sciences รองศาสตราจารย์พิเศษ
2 KIKUCHI, Naoki The Frontier Institute of Tourism Sciences ศาสตราจารย์
3 KON, Yosuke The Frontier Institute of Tourism Sciences รองศาสตราจารย์พิเศษ
4 SHIMIZU, Tetsuo The Frontier Institute of Tourism Sciences อาจารย์พิเศษ

กลับสู่ด้านบน