ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/11/13

ศาสตราจารย์ โทโมโกะ วาตาฮิกิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การศึกษาวิชาว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบ้าน, คาลิคิวลัม

การค้นคว้าวิจัยการเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับคาลิคิวลัมของวิชาว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาเศรษฐกิจภายในบ้าน

กลับสู่ด้านบน