ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/13

ศาสตราจารย์ นาโอกิ สุเงนุมะ

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Frontier Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ ระบบการจราจรบนทางด่วน, ระบบการช่วยเหลือการเดินเครื่อง, รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

การรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบข้างรถยนต์ตามระบบวิสัยทัศน์

การขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยไม่ใช้คนและการวิ่งแบบแถวทหาร

ITS (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์) และการช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยในการขับรถ)

กลับสู่ด้านบน