ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/08/10

รองศาสตราจารย์ มาซาฮารุ โทโคโระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Advanced Preventive Medical Sciences
Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Advanced Preventive Medical Sciences,Graduate School of Advanced Preventive Medical Sciences
Division of Environmental Science, Graduate School of Medical Scienc
สาขาวิชา School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาที่ว่าด้วยพาราสิต, แพทย์ศาสตร์แถบร้อน

การวิเคราะห์หลากหลายแบบของพาราสิตในลำใส้โดยแบ่งแยกตามโมเลกุล

การสำรวจเชิงโรคระบาดวิทยาของโรคภัยโดยพาราสิตในบริเวณที่มีการระบาด

กลับสู่ด้านบน