ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/31

รองศาสตราจารย์ KIKUCHI, Naoki

องค์กรที่สังกัด ศูนย์วิจัยนโยบายรัฐระดับภูมิภาค สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา School of Economics, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน