ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/10/24

รองศาสตราจารย์ คัตซึมิ ฮาราดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
Division of Humanities,Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
สาขาวิชา School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ สคูลเคาเซลลิงค์, การให้คำปรึกษาทางการศึกษา, คลีนิคจิตวิทยา, จิตบำบัด

การช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้วยการเข้าใจทางจิตวิทยาเชิงวินิจฉัยในสถานศึกษา

การวิเคราะห์เกี่ยวกับหัวข้อเชิงจิตวิทยาของเด็กและวัยรุ่น

กลับสู่ด้านบน