ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/09/11

รองศาสตราจารย์ คัตซึมิ ฮาราดะ

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Professional Development in Teacher Education
Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ สคูลเคาเซลลิงค์, การให้คำปรึกษาทางการศึกษา, คลีนิคจิตวิทยา, จิตบำบัด

การช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้วยการเข้าใจทางจิตวิทยาเชิงวินิจฉัยในสถานศึกษา

การวิเคราะห์เกี่ยวกับหัวข้อเชิงจิตวิทยาของเด็กและวัยรุ่น

กลับสู่ด้านบน