ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/02

รองศาสตราจารย์ คัตซึมิ ฮาราดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of School Education, Graduate School of Education
สาขาวิชา School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ สคูลเคาเซลลิงค์, การให้คำปรึกษาทางการศึกษา, คลีนิคจิตวิทยา, จิตบำบัด

การช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้วยการเข้าใจทางจิตวิทยาเชิงวินิจฉัยในสถานศึกษา

การวิเคราะห์เกี่ยวกับหัวข้อเชิงจิตวิทยาของเด็กและวัยรุ่น

กลับสู่ด้านบน