ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/03/22

ศาสตราจารย์ อาคิฮิโระ ทาเคมูระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Phamaceutical Science
Division of Neuroscience, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Radiological Technology,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ รูปถ่ายการเหนี่ยวนำการรักษาโดยการฉายรังสี

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อปริมาณรังสีจากการติดตั้งแบบผิดพลาดในรูปถ่ายที่ได้จากการเหนี่ยวนำการรักษาโดยการฉายรังสี

กลับสู่ด้านบน