ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/13

ศาสตราจารย์ ฮิโรชิ ซากุราอิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ความเครียด, ยีสต์

การคัดลอกการควบคุมด้วย GAL11 ปัจจัยการคัดลอกยีสต์

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกลไกการตอบสนองต่อความเครียด

กลับสู่ด้านบน