ข้ามไปที่เนื้อหา
  • หน้าแรก
  • ตารางแสดงโดยแบ่งตามสาขาการศึกษา

Array

ค้นพบ8 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
1 ชินยะ อิโต้ รองศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์ด้านครุศาสตร์/ คณิตศาสตร์ด้านการศึกษาปรัชญา, คณิตศาสตร์ด้านการศึกษาปรัชญา
2 ทซึคาสะ โอริคาว่า ศาสตราจารย์ วิชาว่าด้วยการสอนภาษาญี่ปุ่น
3 ทาคาฮิโระ คาโต้ รองศาสตราจารย์ การให้การศึกษาแก่อาจารย์, คาลิคิวลัม, การเรียนในชั้นเรียน, การเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานจริง
4 มิจิฮารุ คายาฮาระ ศาสตราจารย์ การให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษา, จิตบำบัด, โรควิกลจริต
5 TAKIZAWA, Yuichi ศาสตราจารย์
6 วาตารุ ทาเคอิ ศาสตราจารย์ จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ, ภาษามือของประเทศญี่ปุ่น, การศึกษาการช่วยเหลือพิเศษ
7 คัตซึมิ ฮาราดะ รองศาสตราจารย์ สคูลเคาเซลลิงค์, การให้คำปรึกษาทางการศึกษา, คลีนิคจิตวิทยา, จิตบำบัด
8 MATSUDA, Toshiko ศาสตราจารย์

กลับสู่ด้านบน