ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/03/31

ศาสตราจารย์ โอซามุ โมริยาม่า

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Welfare Management Course, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การให้ความช่วยเหลือแก่คน, อาการความผิดปกติอย่างหนักทางหัวใจ, โฮมเฮล์พ

บริการโฮมเฮล์พ

ケアワーク

นโยบายช่วยเหลือเด็กพิการมาก

การบริการสาธารณสุข การรักษาทางการแพทย์ และสวัสดิการของนครโตเกียว

東京の保健・医療・福祉サービス

กลับสู่ด้านบน