ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/29

รองศาสตราจารย์ อาคิโอะ โอตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาเคมีฟิสิกส์ที่ว่าด้วยผิว และ สารลดแรงตึงผิวแบบกรดอะมิโน, สารลดแรงตึงผิว, สสารที่เกี่ยวข้องทางชีวภาพ, การวัดปริมาณความร้อน

การค้นคว้าวิจัยสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นแอมฟิพาธิกโดยการวัดปริมาณความร้อน

association characteristic ของสารที่ทําให้เกิดความยืดหยุ่นที่พื้นผิวและ amino-acid interfacial active agent

界面活性剤およびアミノ酸型界面活性剤の会合特性

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตกับ สารที่ทําให้เกิดความยืดหยุ่นที่พื้นผิว

生体関連物質と界面活性剤の相互作用

กลับสู่ด้านบน