ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/09/24

ศาสตราจารย์ เท็ตซึโอะ นิตตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดี สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ สำเนียง, ภาษาท้องถิ่นทางเหนือ

การค้นคว้าวิจัยสำเนียงของภาษาท้องถิ่นต่างชนิดในภาษาญี่ปุ่น

การค้นคว้าวิจัยในเชิงพรรณนาของภาษาท้องถิ่นต่างชนิดทางตอนเหนือ

กลับสู่ด้านบน