ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/06/22

ศาสตราจารย์ ฮิโรยูกิ นาคามุระ

 

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Environmental Science, Graduate School of Medical Scienc
Division of Advanced Preventive Medical Sciences,Graduate School of Advanced Preventive Medical Sciences
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาธารณะสุขมวลชน และโรคระบาดวิทยา และสาธารณะสุขสิ่งแวดล้อม และสาธารณะสุขอุตสาหกรรม และสาธารณะสุขภูมิภาค และแพทย์ศาสตร์ภูมิแพ้ และพันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล และความเครียด

ผลกระทบทางชีวภาพของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม และโมเลกุลโรคระบาดวิทยาของโรคภูมิแพ้

โรคระบาดวิทยาที่ว่าด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากนิสัยการดำรงชีวิตทางโภชนาการตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก และความเครียด

กลับสู่ด้านบน