ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/12/01

ศาสตราจารย์ OKAMOTO, Shigefumiองค์กรที่สังกัด สถาบัน วิทยาศาสตร์ ชายแดน ริเริ่ม
บันฑิตวิทยาลัย Division of Transdisciplinary Sciences,Graduate School of Frontier Science Initiative
Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Transdisciplinary Sciences, Graduate School of Frontier Science Initiative
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

レンサ球菌の病原性解析とそれに関わる病原因子の検索

常在細菌叢の変化と各種感染症発症との因果関係

กลับสู่ด้านบน