ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/05/30

รองศาสตราจารย์ ฮารุคาซุ ยามาชิตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Physical Therapy,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารรัฐกิจ

กลับสู่ด้านบน