ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/12/08

วิทยากร/อาจารย์ เคน อิชิยาม่า

องค์กรที่สังกัด โรงพยาบาลในสังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Phamacy
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน