ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2017/06/08

รองศาสตราจารย์ ทาคายูกิ คุวาบาระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ อินทรีย์แผ่นฟิล์มบางโซลาร์เซลล์, เทียมการสังเคราะห์แสง

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับ EL อินทรีย์

เทียมการสังเคราะห์แสงการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับ

人工光合成に関する研究

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อินทรีย์แผ่นฟิล์มบาง

有機薄膜太陽電池に関する研究

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการทำงานของแผ่นฟิล์มบาง

กลับสู่ด้านบน