ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

รองศาสตราจารย์ คาซุมิ คาวามุระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การรักษาพยาบาลเชิงประสาทวิทยา, การรักษาพยาบาลอาการพิษสุราเรื้อรัง, การรักษาพยาบาลสถานภาพซึมเศร้า

การจัดทำโปรแกรมการเลิกเหล้าอย่างต่อเนื่องในสตรีผู้เสพติดแอลกอฮอล์

กลับสู่ด้านบน