ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/26

อาจารย์พิเศษ มานาบุ โออิ

องค์กรที่สังกัด ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก
บันฑิตวิทยาลัย
United Graduate School of Child Depelopment
สาขาวิชา Course in Educational Science, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ทฤษฎีการใช้ภาษา, การสนทนา, ความผิดปกติทางการสื่อสาร

การแอ็พโพรชในเชิงเชิงทฤษฎี pragmatics ต่อการสอนภาษา

ความบกพร่องในการสนทนาที่เกิดจากความพิการการเจริญเติบโตในการเข้าสังคม (pervasive developmental disorders)

ไบลิงกูอาลิซึม บุคคลิกภาพ เพศ วัฒนธรรมของการพิการออทิสติก (autistic spectrum disorder)

กลับสู่ด้านบน