ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/06/23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ IWASE, Zjunici

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ

โทโพโลจีในมิติที่ต่ำ

กลับสู่ด้านบน