ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/26

ศาสตราจารย์ โทชิฮิโกะ ซาซากิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Regional Planning Course, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวัดการตอบโต้พลังงานเอ็กซ์เรย์, ความแข็งแกร่งของวัสดุ, การวัดการตอบโต้พลังงานนิวตรอน

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับเอ็กซ์เรย์พลังการตอบโต้วิธีการวัด

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินวัสดุที่แข็งแกร่ง

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับนิวตรอนพลังการตอบโต้การวัด

กลับสู่ด้านบน