ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/26

รองศาสตราจารย์ เทรุยะ มากิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาเคมีวิเคราะห์, จุลินทรีย์วงจรชีวิต, วิชาเคมีสิ่งแวดล้อม, วิชาเคมีวิเคราะห์เชิงชีวภาพ, จุลชีวะวิทยาทางทะเล, จุลชีวะวิทยาชั้นบรรยากาศ, การหมุนเวียนของแหล่งกำเนิดทรัพยากร, ไบโอแอโรซอล

การค้นหาลักษณะเฉพาะของการมาการไปของไฟโตแพล็งตันทะเล และความเกี่ยวพันธ์ของสารเคมี และการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการกำจัดและป้องกันอาคะชิโอะ

海洋植物プランクトンの消長と化学物質の関わり合いの解明とその赤潮防除技術への活用

การค้นหาลักษณะเฉพาะของหน้าที่ระบบวงจรชีวิตจุลินทรีย์ในการหมุนเวียนสารหนูในบริเวณที่เป็นน้ำ และการประยุกต์ใช้ในการทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว

水圏のヒ素循環における微生物生態系の役割の解明とその境浄化への応用

การค้นหาลักษณะเฉพาะของคุณสมบัติความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ถูกขนส่งระยะไกลผ่านทรายละเอียดสีเหลืองไบโอแอโรซอล

黄砂バイオエアロゾルによって長距離輸送される微生物群の多様性の解明

กลับสู่ด้านบน